Europejskie Centrum Solidarności

pI. Solidarności 1, 80-863 Gdańsk

 

www.ecs.gda.pl