Organizator Merytoryczny

 


Klinika Kardiochirurgii
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku
ul. Smoluchowskiego 17
80-214 Gdańsk
 
oraz

Stowarzyszenie "COR-Kardiochirurgia Gdańska O.P.P."
ul. Smoluchowskiego 17
80-214 Gdańsk

 

Organizator LogistycznyWhyNotTravel Załoga Nasternak Sp. K.
ul. Łucka 15/210
00-842 Warszawa

https://whynotcongress.pl/

Kontakt dla uczestników: zuzanna.jedrych@whynottravel.pl

Kontakt dla sponsorów: anita.bala@whynottravel.pl


 
l